Štítek: monopol

1. Vznik nedokonalé konkurence

1.1. Vznik nedokonalé konkurence, charakteristika tržních strukturFirma vyrábí diferencovaný produkt nebo výrazný podíl produkce, může ovlivnit tržní cenu. Nedokonalá konkurence je trhem, kde existuje alespoň jeden prodávající ( firma ), který může ovlivnit tržní...

Určení ceny a nabízeného množství v podmínkách monopolu

Určení ceny a nabízeného množství v podmínkách monopolu– monopol usiluje o maximalizaci zisku, v jeho případě se však nemůže mezní cena, kterou volí, rovnat meznímu příjmu, protože poptávková křivka po produkci monopolu je totožná...

Přirozený monopol, Monopson

Přirozený monopol – zvláštní struktura trhu, kdy vzniká tendence k monopolu přirozeně ( zpravidla místní monopol), jedna firma vyrábí levněji než více firem ( rozvody vody, elektřiny, plynovody)– v případě přirozeného monopolu se s...

Neefektivnost monopolu, Regulace monopolu

Neefektivnost monopoluJelikož monopolní síla má možnost stanovit cenu nad úrovní mezních nákladů, způsobuje, že z hlediska společnosti monopol nevyrábí efektivně. Není veden tržním mechanismem k optimálnímu využití společenských zdrojů.Některé potenciální přínosy ze směny nejsou...

Křivka nabídky v podmínkách monopolu

Křivka nabídky v podmínkách monopoluV podmínkách monopolu neexistuje nabídková křivka, protože neexistuje vztah mezi cenou a množstvím.Mezi cenou a množstvím není jednoznačný vztah. Monopolní sílamonopolní síla je schopnost stanovit cenu vyšší než mezní náklady...

Absolutní monopol

Monopol (absolutní monopol či úplný monopol) je protipólem dokonalé konkurence.Základní předpoklady:– existence jediného výrobce– diferenciace produktu– bariéry vstupu jiných firem do odvětví Protože monopol je jediným výrobcem daného zboží, křivky individuální a tržní nabídky...

Monopol

Monopol – rovnováha monopolu, důsledky existence monopolu, regulace– představuje tržní strukturu, kdy jediná firma tvoří celou nabídku odvětí, její produkt je jedinečný a nemá ani dobré substituty– vstup do odvětví je nesnadný a proto...

Monopolní konkurence

Monopolní konkurence představuje trh s mnoha výrobci, jejichž pohyb mezi odvětvími je zcela volný. Avšak každá firma vyrábí natolik diferencovaný produkt, že sama stanoví jeho cenu. To znamená, že v rámci svého produktu má...

Monopolistická konkurence

Nejvíce připomíná dokonalou konkurenci. – vyznačuje se velkým množstvím malých nebo středních firem – diferencovaný produkt – vstup a výstup z odvětví jsou snadné, neexistence bariér vstupu firem do odvětví – blíží se dokonalé...

Zásady vlády v oblastech (cíle)

– odstraňování monopolů, přerozdělování důchodů, starost o chudé,– stabilizační politika – odříznout vrcholy, lokální extrémy hospodářského cyklu, omezit nezaměstnanost, inflaci,– podpořit ekonomický růst, omezovat negativní externality, povzbudit výrobu– tedy makroekonomická stabilita, posilování koruny, ekonomický...