Štítek: monopol

1.3. Úplný monopol (rovnováha, důsledky existence, regulace monopolu)

1.3. Úplný monopol (rovnováha, důsledky existence, regulace monopolu)Protipólem k DK – existuje jen jeden výrobce v odvětví, diferenciace produktu, bariéry vstupu jiných firem do odvětví.Individuální poptávková křivka splývá s tržní poptávkovou křivkou.Rovnováha monopolu –...

1. CHOVÁNÍ FIRMY V PODMÍNKÁCH NEDOKONALÉ KONKURENCE

1.1. Vznik nedokonalé konkurence, charakteristika tržních strukturFirma vyrábí diferencovaný produkt nebo výrazný podíl produkce, může ovlivnit tržní cenu. Nedokonalá konkurence je trhem, kde existuje alespoň jeden prodávající ( firma ), který může ovlivnit tržní...