Štítek: monopol

Při vyšší ceně stanovené …

– Při vyšší ceně stanovené dominantní firmou roste tržní podíl konkurenčního lemu a tedy klesá podíl dominantní firmy, při nižší ceně je tomu naopak (nižší cena umožní existenci menšího počtu drobných konkurentů majících horší...

V rámci větší části trhu …

– V rámci větší části trhu se dominantní firma chová jako monopol. – Cenové vůdcovství dominantní firmy je charakteristické tím, že menší firmy v odvětví respektují cenu (kopírují), kterou určila dominantní firma, protože vzhledem...

Jestliže monopol není regulován, …

– Jestliže monopol není regulován, bude nabízet produkci QM cenu PM . Společensky efektivní by však bylo, aby se mezní náklady (MC) rovnaly meznímu užitku (MU). Ekonomická regulace tedy stanoví monopolistovi cenu, aby platilo...

Antitrustové zákonodárství

– Antitrustové zákonodárství – omezuje monopolizaci ekonomiky tím, že zakazují určité konkrétní chování firem (například jejich spojování, dohody o cenách apod.) V České republice působí v této oblasti Úřad na ochranu hospodářské soutěže. –...

Přirozený a administrativní monopol

– Je-li vstup na trh vázán na povolení státu, a dá-li stát toto povolení pouze jediné firmě, získá tato firma administrativní monopol. Nedostatek konkurence nemotivuje státní monopol ani ke zlepšování služeb, ani k hospodárnosti...

Pozitivní hlediska monopolu

– Předpoklady pro dokonalejší výužívání výnosů z rozsahu -tj. jedná se o úsporu nákladů z důvodů velmi velké produkce (je zřejmé že klesají především fixní náklady na jednotku produkce). – Lepší podmínky pro technický...

V podmínkách monopolu neexistuje …

– V podmínkách monopolu neexistuje nabídková křivka, protože neexistuje jedinečný vztah mezi cenou a množstvím. Rozhodování monopolisty o optimálním objemu produkce, založené na principu rovnosti mezních nákladů a mezních příjmů (MC=MR) je určeno klesající...

Rozhodování monopolu o výši a výstupu a ceně

– U monopolu je individuální poptávková křivka totožná s tržní poptávkovou křivkou (d=D). – Rozhodování monopolu o optimálním objemu výroby vychází ze stejných principů jako rozhodování dokonale konkurenční firmy: objem výroby při němž monopol...

Ad b) Na daném trhu existuje několik …

Ad b) Na daném trhu existuje několik málo výrobců, nabízejících rozhodující objem zboží, jedná se o situaci příznivou pro vznik oligopolu. V tomto případě se náklady firem, snažící se zvyšováním objemu produkce o získání...