Štítek: monopol

Monopolista

Monopolista bude maximalizovat své zisky stanovením výstupu v bodě, v němž MC = MR (mezní náklady = mezní příjem)Protože monopolista má klesající poptávkovou křivku, znamená to, že P > MR → musí snížit cenu...

Bariéry vstupu na trh:

Bariéry vstupu na trh:– ze zákona = monopoly ze zákona (znárodněná odvětví)– úspory z rozsahu % rozšíření rozsahu výstupu na základě nižších C → P→ zbavení se konkurence přirozenou cestou = PŘIROZENÝ MONOPOL =...

Monopol maximalizující zisk

monopol maximalizující zisk = vyrábí Q, při němž P ( promítající MU ) převyšuje MC cílem státu snížit cenu a zvýšit výstup zásahy:→ opatření vedoucí ke zvýšení konkurence ( umělé bariéry vstupu a jejich...

Ochrana spotřebitele

ochrana spotřebitele před – potencionálně nebezpečnými výrobky – výrobky s nebezpečnými vedlejšími účinky – finanční riziky – neobvyklými podmínkami zásahy – zákazy výrobků a služeb – regulace nabídky – zpřístupnění informací – příkazy označování...

Selhání volného trhu

Selhání volného trhu lze rozdělit na:– mikroekonomická = zejména neefektivní alokace zdrojů vedoucí k podprodukci nebo nadprodukci statkůpříčinou je existence – monopolní síly – omezení suverenity spotřebitele – externality – veřejných statků * makroekonomická...

1 B) Trh práce

1 B) vyjednávání mezi odbory a zaměstnavateli → závisí na vyjednávací síle zúčastněných stran 2) monopol→ kartel nákupčích ( sdružení zaměstnavatelů ) → důsledkem snížení mezd pod úroveň konkurence 3) vyjednávají monopolní odbory s...

Monopol

* maximalizace růstu = předpokládaný cíl vedení i vlastníkaale vlastník nemusí akceptovat požadavek na velký podíl reinvestovaných zisků nutných ke zvýšení firemních aktivit = zvětšení jmění firmy → kapitálové zisk ze vzrůstající ceny podílů...

MONOPOL

= extrém, tzv. výlučný monopol → vzácný → v dlouhém období není žádná firma zcela zabezpečena před útokem konkurentů. – představuje vysoký stupeň koncentrace– neexistuje jednoduchá křivka nabídky ← monopol v závislosti na posunu...

Monopolní konkurence

– u homogenního produktu je poptávka po výstupu každé firmy dokonale pružná na úrovni převládající ceny– čím lépe firma diferencuje své produkty, tím méně pružná je poptávka po nich a tím větší kontrolu má...