Štítek: monopol

5. Trh práce

5. Trh práce z mikroekonomického hlediska příčiny nezaměstnanosti, její jednotlivé formy a důsledky. Trh prácePráci lze chápat jako jeden z výrobních faktor, případně jeden ze statků charakterizovaným tržními kategoriemi (tj. cena, poptávka, nabídka). Současně...

19) Monopolistická konkurence a její specifika (Chamberlinův model).

Mikroekonomie 19. Monopolistická konkurence a její specifika (Chamberlinův model). Monopolistický trh je charakterizován následujícími znaky:• Velký počet výrobců, jejichž výrobky jsou velmi blízkými substituty. Činnost firmy je na chování ostatních firem nezávislá.• Diferenciace produktu...

12. Přednáška – Monopol v dlouhém období

Monopol v dlouhém období Může se nacházet ve třech situacích. Závisí to na velikosti trhu, která z daných situací nastane. Tyto situace se týkají využití kapacit: 1. využívá plně kapacity (optimálně) – je v...

11. Přednáška – Teorie firmy

Teorie firmy Uvažujeme maximalizaci zisku MR = MC (také podmínka minimalizace ztráty) Tπ = TR – TCAπ = Tπ/Q = P – ACMπ = dTπ/dQ = MR – MC Tπ max Mπ = 0...

Monopolní konkurence v krátkém období

Monopolní konkurence v dlouhém období Alternativní cíle firmy• uspokojivá výše zisku• podíl na trhu• dlouhodobé přežití• růst a expanze firmy Manažerské teorie firmy• jednoduchý model:– užitek manažerů:• zisk• vedlejší výhody• počet podřízených• rozsah spravovaných...

Monopol

• v podmínkách monopolu neexistuje nabídková křivka• neexistuje jednoznační vztah mezi cenou a množstvím• monopol může nabízet různá množství při stejné ceně či stejné množství při různých cenách Lernerův index • měří monopolní sílu•...

NEOKLASICKÁ EKONOMIE – TYPY KONKURENCE

Monopol• existence jediného výrobce v odvětví• diferenciace produktu• bariéry vstupu do odvětví• produkce monopolu je produkcí celého odvětví• rovnovážná produkce → maximální zisk• optimum → MC = MR Rovnováha monopolu Monopol• v podmínkách monopolu...