Štítek: podniková ekonomika

10. CENY

CENY Metody stanovení ceny– 1. Hodnotový typ cenyo zisk se zahrnuje do ceny výrobků nebo služeb– 2. Nákladový typ cenyo cena vychází ze součtu nákladů spojených s výrobkem– 3. Výrobní typ cenyo vychází z...

9. KOMUNIKACE

KOMUNIKACE Komunikace jako prostředek upevňování podnikové kultury – podniková kulturao je ovlivněna interpersonálními vztahy konkr. prac.o označuje společné hodnoty a normyo je prostorově a časově determinovánao je výsledkem procesu určení– silná podniková kulturao musí...

8. PRACOVNÍ PODMÍNKY, PROSTŘEDÍ, MOTIVACE

PRACOVNÍ PODMÍNKY, PROSTŘEDÍ, MOTIVACE Pracovní podmínky– jsou vytvářeny souborem faktorů technickotechnologických (vybavení), organizačních (org. práce), zdravotněhygienických, ekonomických, společenských– působí na člověka v průběhu prac. procesu a ovlivňují jeho zdraví, spokojenost, vztah k práci, vztah...

7. PŘIJÍMÁNÍ A ORIENTACE PRACOVNÍKŮ NA PRACOVIŠTI

PŘIJÍMÁNÍ A ORIENTACE PRACOVNÍKŮ NA PRACOVIŠTI – vznik prac. poměru: a) smlouvou,b) volbou,c) jmenováním – náležitosti prac. smlouvy: o 1) datumo 2) místo výkonu práceo 3) předmět činnosti– vytvoření os. karty – měla by...

6. PERSONÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ

PERSONÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ Personální plány:– 1) skupinové– 2) individuální Skupinové personální plány– a) Plán počtu pracovníkůo zákoník práceo prac. poměr– vznik• prac. smlouva• volba • jmenování– dohody– hl. a vedl. prac. poměr, ved. činnost– b)...

5. VNITŘNÍ PODNIKOVÝ TRH PRÁCE

VNITŘNÍ PODNIKOVÝ TRH PRÁCE Pracovní síla– rozhodující výrobní faktor– otázka:o kolik a jaké prac. bude podnik potřebovat (pers. plánování)o kde prac. síly podnik získáo jakým způsobem prac. síly získá a udrží VP trh práce–...

3. b) MOŽNOSTI SPOLUFINANCOVÁNÍ PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT

A) Základní identifikace– identifikace OP a výzvyo číslo a název OP, priority a opatření dle programových dokumentů– základní identifikace projektuo název, časové rozmezí, místo realizace, dosah (specifick potřeby regionu) a cíle – měřitelné (globální...

2. HOSPODAŘENÍ SE SUROVINAMI A MATERIÁLEM, NÁKLADY

HOSPODAŘENÍ SE SUROVINAMI A MATERIÁLEM, NÁKLADY – souvisí s kvalitou hospodaření (s výší nákladů) Členění materiálu– a) materiál základní – tvoří podstatu výrobku– b) pomocný materiál – zabezpečuje průběh výrobního procesu (oleje, mazadla, lepidla,…)...

1. CHARAKTERISTIKA PODNIKU A PRODUKČNÍHO PROCESU

PODNIKOVÁ EKONOMIKA CHARAKTERISTIKA PODNIKU A PRODUKČNÍHO PROCESU – podniky o organizační jednotky prod. procesu o produkují statky a podávají výkony – produkční proces o ovlivněn faktory: a) elementární • 1) lidské zdroje • 2)...