Štítek: přednášky

13. Přednáška – Oligopol – pokračování

Oligopol – pokračování Cenové vůdcovství Jedna firma iniciuje růst P a očekává, že ji ostatní firmy budou následovat. Následník má zalomenou popt.křivku. Typy cenového vůdcovství:1. barometrický cenový vůdce – na trhu je jedna firma,...

12. Přednáška – Monopol v dlouhém období

Monopol v dlouhém období Může se nacházet ve třech situacích. Závisí to na velikosti trhu, která z daných situací nastane. Tyto situace se týkají využití kapacit: 1. využívá plně kapacity (optimálně) – je v...

11. Přednáška – Teorie firmy

Teorie firmy Uvažujeme maximalizaci zisku MR = MC (také podmínka minimalizace ztráty) Tπ = TR – TCAπ = Tπ/Q = P – ACMπ = dTπ/dQ = MR – MC Tπ max Mπ = 0...

10. Přednáška – Teorie VF – krátké období

Teorie VF – krátké období V krátkém období je K fixní. Výstup je celkový fyzický produkt z variabilního faktoru (práce). Produkt ve fyzických jednotkách!! TPPL = f(K, L) APPL = TPPL/L MPPL = ∆TPPL/∆L...

9. Přednáška – Teorie spotřebitele – mezičasový výběr

Teorie spotřebitele – mezičasový výběr Spotřebitel se rozhoduje kolik spotřebuje v současnosti a kolik v budoucnosti. Můžeme znázornit prostřednictvím indiferenční analýzy. MU se řídí:a) netrpělivostí – dáváme přednost spotřebě současné před budoucíb) nasycenosti spotřeby...

8. Přednáška – Teorie spotřebitele

Teorie spotřebitele Tato teorie předpokládá racionálně chovajícího se spotřebitele, který porovnává prospěch (užitek) a náklady, při uspokojování potřeb.Vychází z funkce užitku U = U(X1, X2,…, Xn) Musí být splněny tyto tři axiomy:1. axiom srovnatelnosti...

7. Přednáška – Nová teorie růstu

Nová teorie růstu Teorie 2. poloviny 80. let. Když byly prováděny odhady na podíl práce a kapitálů tak bylo odhadnuto, že na L připadá 70 % a na K 30 %. Cobb-Douglasova rovnice by...

6. Přednáška – Solowův model ekonomického růstu

Solowův model ekonomického růstu Ek. Růst – dlouhodobě pozorované změny HDPr (aplikovatelné jak na pokles, tak i na růst HDPr) Proč se může hranice produkčních možností dlouhodobě měnit?V ekonomice se může zvyšovat produktivita výrobních...

5. Přednáška – Nová keynesovská ekonomie

Nová keynesovská ekonomie (handout na kompech) N. Gregory Mankin – navazují na novou klasickou ekonomii– snaží se budovat své makroekonomické modely na mikroekonomických základech– odmítají pracovat s modely zobrazující dokonalou konkurenci– předpoklad monopolistické konkurence...

4. Přednáška – Teorie reálného hosp. cyklu (teorie RBC)

Teorie reálného hosp. cyklu (teorie RBC) – datace: od 80. let 20.st.– mladší „sestra“ peněžních modelů– mladší větev NKM– představitelé: Kydland, Prescott, Long, Ch. Plosser Obecné rysy RBC:– rozdíl v charakteristice impulsů, které už...