Ekonomie otázky

Abstraktní model dokonale konkurenčního trhu

 Odpovědět na výše uvedené otázky by dokázal tzv. dokonale konkurenční trh, na který nepůsobí další zásahy a vlivy.  Za dokonale konkurenční trh je považován takový trh, pro nějž platí následující 3 podmínky:...

Prvky ekonomického koloběhu

Tržní hospodářství je složitý systém, v němž vstupují miliony lidí a kde každodenně probíhají miliony směnných transakcí. Abychom tento systém pochopily, budeme uvažovat nejjednodušší případ – ekonomiku, která se skládá ze dvou sektorů: domácnosti...

Kapitál

 výsledek předchozí výroby může mít hmotný nebo nehmotný charakter výsledkem použití kapitálu je zisk nebo úrok Ekonomický koloběhDomácnosti – přicházejí na trh za účelem uspokojení potřeb. Chtějí užitečné vzácné statky pro svoji spotřebu....

Specializace a dělba práce

 Lidé v ekonomice se specializují na různé činnosti, neboť specializovaní lidé jsou zručnější a dokáží vyrábět více, než kdyby se snažili vyrábět od všeho trochu.  Specializací se zvyšuje výkonnost výroby, to platí...

c) Dělba práce v pracovních operacích

– další vývoj založený na technickém rozvoji. Vznikla s manufakturní výrobou. Spočívá v tom, že jeden dělník se specializuje pouze na jednu činnost. d) Mezinárodní dělba práce – posouzení z hlediska územního. Působí i...

b) Podle počtu zboží, které na trhu sledujeme:

* dílčí – je trhem, na kterém se prodává a kupuje jediný druh zboží * agregátní – je trh veškerého zboží c) Podle předmětu koupě a prodeje: * trh výrobních faktorů – půda, práce,...

Léčky v ekonomickém uvažování

 Nedodržování principu „za jinak stejných podmínek“ (ceteris paribus)… měníme uvažovaný faktor, zatímco všechny ostatní faktory jsou zafixovány. Omyl „poté, tedy proto“… skutečnost, že událost A je pozorována před událostí B, nedokazuje, že A...

Statky, užitečnost a vzácnost

 Některé z užitečných předmětů – statků – jsou dostupné lidem (v určitých místech) v množství, které převyšuje jejich potřebu. Např. kdo na břehu moře potřebuje mořskou vodu ke koupání, má ji k dispozici...

Vymezení pojmu mikroekonomie

Mikroekonomie zkoumá a analyzuje chování dílčích ekonomických subjektů: jednotlivců, domácností a firem, stav a vývoj jednotlivých trhů (výrobků a služeb, primárních výrobních faktorů). Hledá odpověď např. na otázky:  jak se utváří cena na...

Ekonomie – sociální věda

 Ekonomie má svoji oblast zkoumání, využívá metod pozorování, třídění poznatků, experimentů a vědeckých důkazů pro formulaci principů a zákonitostí  Ekonomické principy a zákony se však liší od principů a zákonů přírodních věd,...