Ekonomie otázky

7. ROZPOČET A ÚROVEŇ ROVNOVÁŽNÉ PRODUKCE

7. Rozbor státního rozpočtu, jeho příjmy a výdaje, úloha státu v soudobé ekonomice ROZPOČET A ÚROVEŇ ROVNOVÁŽNÉ PRODUKCERozpočtový přebytek (BS) je přebytek daňových příjmů vlády nad celkovými vládními výdaji (vládními nákupy zboží a služeb...

6. Příčiny inflace

6. Příčiny inflace a jednotlivé její formy, důsledky -vývoj cenové hladiny měříme pomocí implicitního cenového deflátoru a explicitních cenových indexů -úroveň cenové hladiny závisí : přímo úměrně na množství peněz v ekonomice a rychlosti...

5.1 Manažerské funkce

5.1 Manažerské funkce Manažerské funkce ( činnosti, aktivity ) jsou typické úlohy, které vedoucí pracovník v procesu své řídící práce řeší. Názory na klasifikace manažerských funkcí nejsou jednotné. Podle Harolda Koontze a Heinze Wiehricha...

5. Trh práce

5. Trh práce z mikroekonomického hlediska příčiny nezaměstnanosti, její jednotlivé formy a důsledky. Trh prácePráci lze chápat jako jeden z výrobních faktor, případně jeden ze statků charakterizovaným tržními kategoriemi (tj. cena, poptávka, nabídka). Současně...

4. Vznik peněz

4. Vysvětlení okolností vzniku peněz, pojednání o jejich funkcích a vývojových formách, formování nabídky a poptávky po penězích v ekonomice. Vznik penězSe vznikem společenské dělby práce se objevil nový problém: problém výměny činností mezi...

3. Monetární politika

3. Monetární politika a její nástroje v modelu IS-LM v uzavřené a otevřené ekonomice Multiplikátor monetární politikyJak se změní rovnovážná úroveň důchodu a úrokové sazby, jestliže se křivka LM posune doprava v důsledku přírůstku...

2.1 Proces delegování

2.1 Proces delegování– je vnějším projevem řídícího působení řídícího systému ( vedoucího ) na řízený systém ( podřízeného )– proces delegování předpokládá existenci následujících složek:1. kompetence vedoucího pracovníka – představuje sféru působnosti ( fázový...

2. Fiskální politika

2. Fiskální politika, její nástroje v modelu IS-LM v uzavřené a otevřené ekonomice · fiskální politika je úzce spojena s rozpočty ústřední vlády a s rozpočty orgánů místní správy. Tím, jak státní orgány odčerpávají...

1. Národohospodářský produkt

1. Národohospodářský produkt, jeho deriváty a jeho měření. Vztah mezi produkční funkcí a hranicí produkčních možností. Hrubý domácí produkt (gross domestic product) -zobrazuje jak příjmy, tak výdaje (příjmy se vždy rovnají výdajům) HDP =...

61) Právní ochrana zboží

Právní ochrana zboží Právní ochrana zboží vyplývá z ochrany průmyslového vlastnictví. Vztahuje se na vynálezy, užitné vzory, zlepšovací návrhy, průmyslové vzory a ochranné známky. Zásady právních vztahů mezi obchodními partnery upravuje souhrnně Obchodní zákoník....