Ekonomie otázky

50) Státní rozpočet a fiskální politika

Státní rozpočet a fiskální politika Státní rozpočet je centralizovaný fond peněžních prostředků, které představují plánované příjmy a výdaje státu. Nabývá formu zákona, neboť je schválen parlamentem. Příjmy státního rozpočtu: Daně – Přímé – Nepřímé...

Čtyři nápady jak dělat prezentace

Když uvažujeme nad prezentacemi, častěji myslíme ne na image, ale na osobu, která stojí a vypráví skupině. Moje zkušenost: Nejběžnějším typem vyprávění a prezentování v podnikání se odehrává v místnosti za potkávacím stolem. V...

49) Transformace české ekonomiky

Transformace české ekonomiky Výchozí stav české ekonomiky – Na konci roku 1989 představovala čs. Ekonomika a celá společnost velice rozporuplný systém, který ve srovnání s jinými zeměmi opouštějícími komunismus, vykazoval předností. Faktory, které jsou...

48) Ekonomika rozvojových zemí

Ekonomika rozvojových zemí Základní charakteristika rozvojových zemí:• Nízký HDP ve srovnání s HDP v průměrně vyspělých zemích (až 40x)• Nízká úroveň vzdělání (až 50% negramotných)• Vysoká zaměstnanost v zemědělství (až 70%)• Vysoká porodnost –...

47) Státní podniky

Státní podniky Státní podniky zřizuje stát. Jejich zakladatelem může být buď příslušné ministerstvo nebo orgány místní samosprávy (obecní úřad). Podnik je právnickou osobou, vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplívající. Založení...

46) Úloha vlády v moderní ekonomice

Úloha vlády v moderní ekonomice Nástroje vládní politiky – Pro dosažení veřejných politických cílů je zapotřebí, aby si vlády obstarávaly příjmy, utrácely peníze a vydávaly příkazy k regulaci ekonomické aktivity. Mezi hlavní nástroje, jimiž...

45) Velkoobchod

Velkoobchod Význam a základní funkce velkoobchodu:1) Zásobuje maloobchodní síť, překonává časový rozpor mezi výrobou a spotřebou.2) Vyrovnává rytmus výroby s rytmem dodávek zboží do maloobchodní sítě, soustředění a skladování zásob ve velkoobchodních skladech.3) Zlevňuje...

44) Vznik obchodu a jeho význam

Vznik obchodu a jeho význam Příčiny vzniku obchodu – Obchod jako lidská činnost existuje od pradávna. Souvisí s dělbou práce a rozvoje směny. Vznikem peněz směna nabyla podoby koupě a prodeje. Peníze velmi napomohly...

43) Kapitálové společnosti

Kapitálové společnosti Společnost s ručením omezeným – je kapitálová společnost. Její majetek je tvořen zpravidla vklady většího počtu osob fyzických nebo právnických. Jestliže společnost zakládá více společníků, vzniká společnost na základě společenské smlouvy, která...

42) Osobní společnosti

Osobní společnosti Obchodní společnosti se dělí podle rozsahu ručení na:1) Společnosti osobní, kde všichni nebo alespoň někteří společníci ručí za závazky společnostineomezeně 2) Společnosti kapitálové, jejichž společníci neručí za závazky společnosti vůbec nebo je...