Ekonomie otázky

31) Okolí národního hospodářství

Okolí národního hospodářství Před čtyřiceti lety došlo k rozdělení Evropy na západní a východní a zároveň byl vytvořen systém hospodářských, vojenských, politických a kulturních institucích, které sloužily jednotlivých politickým blokům. Vlivem bouřlivých změn v...

30) Národní hospodářství

Národní hospodářství Národní hospodářství tedy můžeme definovat jako souhrn činností hospodářského charakteru uskutečňovaných na území státu subjekty podnikání a občany. Struktura národního hospodářství – Strukturou rozumíme jeho členění podle různých hledisek. Shrnutím podniků s...

29) Družstva

Družstva Družstva jsou společenstvím neuzavřeného počtu osob založenými za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů. Zákon stanoví, že obchodní jméno družstva musí obsahovat označení družstvo. Družstvo musí mít alespoň...

28) Soukromé podniky – živnosti

Soukromé podniky – živnosti Zakladatelem živnosti může být podle živnostenského zákona každý občan, který dosáhl 18 let věku, je způsobilý k právním úkonům a je bezúhonný. živnost lze charakterizovat jako soustavnou činnost provozovanou podnikatelem...

27) Podnik a podnikání

Podnik a podnikání Cílem podnikání je zhodnocení vloženého kapitálu tj. dosažení zisku. Za výrobky a služby musí být získáno na trhu více peněz, než kolik jich bylo do činnosti vloženo. Tento získaný rozdíl představuje...

26) Založení podniku

Založení podniku Rozhodne-li se podnikatel založit podnik, musí zvažovat:1) Jaké výrobky a v jakém množství bude vyrábět nebo jaké služby bude poskytovat2) Jakou technologii zvolí a jaké hospodářské prostředky ke své činnosti bude potřebovat3)...

25) Odměňování práce

Odměňování práce Odměňování práce představuje ohodnocení výkonu formou mzdy nebo platu.Plat – se užívá pro pevně stanovenou částku za měsíční výplatní obdobíMzda – se užívá v případech, kdy výše odměny závisí na výkonu či...

24) Personální činnost

Personální činnost Personální činnost podniku zahrnuje získávání pracovníků, rozmisťování, výběr pracovníků pro určité práce, evidenci pracovníků, péči o pracovníky do skončení prac. Poměru, tedy činnosti, které se týkají zajištění pracovníků potřebných k zabezpečení podnikových...

23) Vztahy podniků k okolí

Vztahy podniků k okolí Žádný podnik nemůže plnit svou funkci sám a sobě, ale jen ve spolupráci s jinými činiteli vnějšího světa, které ovlivňují do značné míry chování k podniku. Tyto činitelé označujeme jako...

22) Vztahy podniků k partnerům

Vztahy podniků k partnerům Podnik spolupracuje při svých činnostech s řadou firem, které netvoří jeho konkurenci, ale na skladě kontraktu se na jeho aktivitách podílí. Jedná se o dodavatele, distributory, zprostředkovatele…Dodavateli se rozume –...