Ekonomie otázky

V tabulce jsou výstupy uváděny …

V tabulce jsou výstupy uváděny v jednotkách (oděvy – stovky, potraviny – tuny). Hranice výrobních možností je vyjádřena křivkou procházející body A, B, C, D, E a F. Zobrazuje všechny maximálně dostupné kombinace produkce...

1.2 Směna a peníze ve vzájemné souvislosti

Dělba práce je podnětem směny a rozvoj směny působí jako mocný stimul pro další prohlubování dělby práce. Člověk jako výrobce se stále více specializuje, ale sám je i spotřebitelem, pro kterého je charakteristické, že...

Vlastnosti transakčního prostředku:

● Dělitelnost – čaj, sůl, ale ne např. dobytek (jen v kusech)● Trvanlivost – stálost proti přírodním vlivům● Stejnorodost – doplňuje dělitelnost● Velká hodnota (velká kupní síla) – umožňující, aby ve směně mohlo vystupovat...

3) Kapitál (K)

3) Kapitál (K) – výrobní faktor, který je sám výsledkem předchozí tvorby. Kapitálové statky neslouží konečné spotřebě, ale vstupují do výrobní spotřeby (stroje, nástroje, výrobní zařízení). Výrobní faktory jsou v omezeném množství, budeme je...

Vztah potřeb a spotřeby je provázen …

Vztah potřeb a spotřeby je provázen nejrůznějšími omezeními (vzácnost statků, peněžní omezení). Důsledkem je nesoulad mezi potřebami a spotřebou, který nutí ekonomické subjekty k racionálnímu chování. (neuspokojení všech potřeb). Ekonomické statky jsou výsledkem hospodářské...

Intenzita práce

Intenzita práce – množství práce vynaložené za určitou časovou jednotku. S jejím růstem se zvyšuje pracovní výkon a tím i vyrobená produkce. Produktivita práce – ta zase vyjadřuje účinnost vynaložené práce. Produktivita roste, jestliže...

1. Základní pojmy a souvislosti ekonomie

1.1 Základní pojmypotřeba – pocit, že se něčeho nedostává, odstranění spotřebou. Stále se rozšiřují.statek – slouží k uspokojení potřeb, nejsou dostatečně dostupnévolné statky – statky volně dostupné z přírody – s vývojem společnosti jejich...

– profesor srovnávacích ek. teorií …

– profesor srovnávacích ek. teorií na univerzitě v Basileji– poradcem prezidenta V. Havla– přínos:– poznatky o dysfunkcích systému centrálních plánování (žádoucí změny, ředitel ek. ústavu)– získávání občanů pro změny (burcoval a posílil krit. postoje)–...

– mezinárodní ohlas na poli ekonomické …

– mezinárodní ohlas na poli ekonomické teorie vzbudily zejména Goldmannovy úvahy o hospodářském cyklu za socialismu. Do této doby patřilo ke standardnímu obsahu učebních textů, že plánovitost umožňuje socialistickému hospodářství vyhnout se hospodářskému cyklu....