Ekonomie otázky

­ JOHN HICKS (1904 – 1989)

­ navazoval na lausannskou školu a rozvíjel její odkaz (W. všeobecnou rovnováhu, ordinalistickou teorii hodnoty a Paterovu teorii blahobytu)­ Teorie mezd­ Pan Keynese a klasikové (šli by sladit za určitých podmínek)­ Teorie ekonomické historie­...

H. nahradil kardinalistický pojem mezní užitečnost …

­ H. nahradil kardinalistický pojem mezní užitečnost ordinalistickým pojmem mezní míra substituce. Mezní míra substituce udává, jak velký přírůstek jednoho statku kompenzuje spotřebitele ztrátu jednotky druhého statku, aby jeho uspokojení zůstalo nezměněno.­ teorie blahobytu­...

­ podmínky společenského optima

­ podmínka optimální směny – mezní míry substituce každého páru statků musí být stejné pro každý pár spotřebitelů­ podmínka optimální výroby – mezní míry technické substituce každého páru VF musí být stejné u každého...

­ teorie blahobytu

­ P. odmítal možnost interpersonálního porovnávání a sčítání individuálních uspokojení a nabídl řešení – Paretovo optimum.­ P. definoval společenské optimum jako takovou situaci (takové rozdělení statků), kdy již není možné (přerozdělením statků) zvýšit uspokojení...

­ Dosahování rovnováhy – proces tápání

­ od problému existence rovnováhy musíme odlišit problém dosahování rovnováhy­ dosahování rovnováhy procesem tápání – pokud na nějakém trhu nevedou koupě a prodeje k vytvoření rovnovážné ceny, vznikne na trhu nerovnováha v podobě přebytečné...

­ VILFREDO PARETO (1848 – 1923)

­ Kurz politické ekonomie­ Rukověť politické ekonomie­ teorie hodnoty – použil indiferenční křivky a mapy, nahradil kardinalisticou verzi subjektivní teorie hodnoty ordinalistickou verzí, kde namísto mezní užitečnosti pracoval s indeferenčními křivkami­ teorie blahobytu –...

­ Teorie kapitálu

­ Teorie úspor představuje teorii kapitálu. Když chtěl odpovědět na otázku, proč a kolik ze svých důchodů lidé spoří, snažil se W. včlenit spoření do své předchozí analýzy chování spotřebitelů – aplikovat na něj...

­ Walrasův zákon

­ celkový počet neznámých je 2m+3n+g+1­ existuje-li x trhů a je-li v rovnováze x-1 trhů, pak je nutně v rovnováze i poslední, x-tý trh­ Teorie peněz­ snažil se přiblížit své modely reálnému větu­ peníze...

Podmínka rovnováhy nájemního trhu VF zní, …

­ Podmínka rovnováhy nájemního trhu VF zní, že se jeho nabízené množství rovná poptávanému množství. pro j=1…n­ Trhy spotřebních statků­ podmínkou rovnováhy trhu spotřebního statku W. vyjádřil jako rovnost jeho ceny a jednotkových nákladů....