Ekonomie otázky

– po únoru 1948 se komunistické představy …

– po únoru 1948 se komunistické představy stávají skutečností. Nejtragičtější období představuje první polovina 50. let, kdy kafkovský stroj vykonstruovaných procesů stravuje bez ohledu na levicovost nebo pravicovost naprostou většinu významnějších ekonomů.– v druhé...

Ekonomické myšlení 40. – 90. let

– pronikání směrů (marxismus, komunismus)– 40. – 60. léta – posun doleva =› zkušenost z hosp. krize, ovlivněn liberálními směry, =› státní zásahy, které měly vynést am. hosp. z krize– v období okupace byla...

– Národohospodářské teorie, …

– Národohospodářské teorie, Národohospodářská politika a Finanční věda – tři svazky univerzitních přednášek– přínos:– v učení završil a stabilizovat vývoj a tvorbu č. terminologie =› teorie a politika– obrátil vědeckou pozornost k metodologii (jako...

– JOSEF GRUBER (1865 – 1925)

– 14. úředník pražské obchodní komory– 1900 – 1918 předseda české společnosti národohospodářské– s Horáčkem vydal a utřídil spisy Grafa– hájil zásady liberalismu– gen. jednatel národohospodářského ústavu české akademie věd– profesor práv + technické...

– KAREL ENGLISH(1880 – 1961)

– zakladatel a 1. rektor Masarykovy univerzity– studoval na pražské univerzitě práva, navštěvoval přednášky Bráfa– několikrát ministr financí– tvůrce hospodářské teorie – zakládá na myšlence, že chápání jevů v ek. je vědecky uspokojivé jen...

– FRANTIŠEK CYRIL KAMPELÍK

– budovatel venkova, iniciátor lidového peněžnictví – tvůrce kampeliček– byl to publicista, který reagoval na problémy, které vznikly– ANTONÍN JONÁK (1820 – 1899)– vliv Bastiata– FRANTIŠEK LADISLAV RIEGER (1818 – 1903)– Vliv Bastiata– jeden...

– po úspěšném ekonomickém vývoji 20. let, …

– po úspěšném ekonomickém vývoji 20. let, přichází do Československé republiky hospodářská krize jako odraz světové deprese– jako tvůrce české měny a autor prvních významných hospodářských cílů vystupuje Alois Rašín. Nevytvořil univerzitní teoretický směr,...

– narodil sed v Mikulově v židovské …

– narodil sed v Mikulově v židovské rodině, studoval gymnázium– 1749 – 1754 se dává na vojenskou dráhu =› jako desátník odchází– studuje práva a biblickou hebrejštinu– 1763 začíná působit jako profesor politických věd...

– dílo:

– Průvodce obchodní vědou– Příručka vnitřní státní správy– usiloval o odstranění mučení– JOSEPH IGNÁC BUTSCHEK (1741 – 1821)– 1. český profesor přednášející česky na pražské univerzitě, který vycházel ze Sonnenfelsovy učebnice– studijní filozofií v...

České ekonomické myšlení

Předchůdci českého ekonomického myšlení– asi od pol. 18. stol. (1882 – rozdělení KU na českou a německou) do roku 1877 – čes. ek. myšlení netvoří názorově kompaktní školu– česká teorie většinou kopírovala převládající světové...