Štítek: podnik

47) Státní podniky

Státní podniky Státní podniky zřizuje stát. Jejich zakladatelem může být buď příslušné ministerstvo nebo orgány místní samosprávy (obecní úřad). Podnik je právnickou osobou, vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplívající. Založení...

41) Marketing

Marketing Základem marketingu je poznání trhu a práce s ním. Provádí se činnosti označované jako výzkum trhu. Pro uskutečňování všech funkcí podniku má zásadní význam zjistit potřeby a přání lidí (zákazníků), tyto potřeby a...

35) Hotovost a hospodářský výsledek, jeho rozdělení

Hotovost a hospodářský výsledek, jeho rozdělení Při činnosti dochází v podniku ke spotřebě výrobních činitelů – práce, materiálu, opotřebení strojů, nástrojů, budov. Aby bylo možno vyjádřit souhrnnou spotřebu činitelů, musíme jejich spotřebu vyjádřit v...

34) Financování podniku

Financování podniku Při financování a finančním řízení podniku je třeba vyřešit tyto nejdůležitější problémy:1) Do čeho má podnik investovat2) Z čeho má podnik investovat3) Kolik ze získaných přínosů ponechat v podniku Na stranu aktiv...

28) Soukromé podniky – živnosti

Soukromé podniky – živnosti Zakladatelem živnosti může být podle živnostenského zákona každý občan, který dosáhl 18 let věku, je způsobilý k právním úkonům a je bezúhonný. živnost lze charakterizovat jako soustavnou činnost provozovanou podnikatelem...

27) Podnik a podnikání

Podnik a podnikání Cílem podnikání je zhodnocení vloženého kapitálu tj. dosažení zisku. Za výrobky a služby musí být získáno na trhu více peněz, než kolik jich bylo do činnosti vloženo. Tento získaný rozdíl představuje...

26) Založení podniku

Založení podniku Rozhodne-li se podnikatel založit podnik, musí zvažovat:1) Jaké výrobky a v jakém množství bude vyrábět nebo jaké služby bude poskytovat2) Jakou technologii zvolí a jaké hospodářské prostředky ke své činnosti bude potřebovat3)...

23) Vztahy podniků k okolí

Vztahy podniků k okolí Žádný podnik nemůže plnit svou funkci sám a sobě, ale jen ve spolupráci s jinými činiteli vnějšího světa, které ovlivňují do značné míry chování k podniku. Tyto činitelé označujeme jako...

22) Vztahy podniků k partnerům

Vztahy podniků k partnerům Podnik spolupracuje při svých činnostech s řadou firem, které netvoří jeho konkurenci, ale na skladě kontraktu se na jeho aktivitách podílí. Jedná se o dodavatele, distributory, zprostředkovatele…Dodavateli se rozume –...

9) Jednání jménem podniku

Jednání jménem podniku Každý podnik přichází při své činnosti do styku s vnějším světem. Jedná samostatně svým jménem jako právnická osoba. Zákonné předpisy stanoví, že podnik může jednat s třetími osobami buď sám nebo...