Štítek: podnik

8) Podnik jako základní složka hospodářství

Podnik jako základní složka hospodářství Základní složkou hospodářství je podnik. Získané statky a služby nazýváme výkony podniku.Při své činnosti vynakládá výrobní činitele, jejichž spotřebu vyjádřenou v penězích označujeme jako náklady. Ze své činnosti získává...

7) Podnik a podnikání

Podnik a podnikání Cílem podnikání je zhodnocení vloženého kapitálu tj. dosažení zisku.Za výrobky a služby musí být získáno na trhu více peněz, než kolik jich bylo do činnosti vloženo. Tento získaný rozdíl představuje podnikatelský...

2. HOSPODAŘENÍ SE SUROVINAMI A MATERIÁLEM, NÁKLADY

HOSPODAŘENÍ SE SUROVINAMI A MATERIÁLEM, NÁKLADY – souvisí s kvalitou hospodaření (s výší nákladů) Členění materiálu– a) materiál základní – tvoří podstatu výrobku– b) pomocný materiál – zabezpečuje průběh výrobního procesu (oleje, mazadla, lepidla,…)...

1. CHARAKTERISTIKA PODNIKU A PRODUKČNÍHO PROCESU

PODNIKOVÁ EKONOMIKA CHARAKTERISTIKA PODNIKU A PRODUKČNÍHO PROCESU – podniky o organizační jednotky prod. procesu o produkují statky a podávají výkony – produkční proces o ovlivněn faktory: a) elementární • 1) lidské zdroje • 2)...

4. ČINNOSTI PODNIKU

ČINNOSTI PODNIKU = řetězec, komplex činností, např. výrobní, nákupní, finanční, odbytová, investiční, výzkum + vývoj …; Složitá otázka je určení nejdůležitější ( nejproblémovější) z těchto činností; dříve tak byla označována činnost výrobní, dnes jsou...

3. Optimalizace kapitálové struktury

Optimalizace kapitálové struktury = nejefektivnější kapitálová struktura podle původu; optimalizace = složení z hlediska podílu cizího kapitálu; (minimalizace je něco jiného) Hodnocení investic – viz učebnice – důležité!!1. ..2. varianty (2 či více)3. odhad...

2. Založení podniku

Založení podniku a) obchodní = účel, okolíb) ekonomické = potřeba kapitálu a jeho zhodnocení, zakladatelský rozpočetc) sociálně – psychologické = skupina, rodinad) právní = výběr právní formy Funkční okolí– dodavatelé (strojů, energie, peněz, informací,...

1. Nauka o podniku

Nauka o podniku je vědní disciplína zaměřena na jeden ze subjektů tržní ekonomiky = podnik (funguje ve svém prostředí s cílem uspokojovat potřeby a tak realizovat zisk). Podle oblasti působení rozlišujeme podnik výrobní, zemědělský,...

„Podnik v podniku“

Tvorba „podniků v podniku“ je další možností zpružnění organizační struktury. Svýmcharakterem se podniky v podniku podobají spíše „projektům v podniku“. Čím pružnější jeorganizační struktura, tím lepší zázemí tvoří pro rychlou reakci chování podniku na...

Základní formy organizačních struktur

• Malým a (nebo) mladým podnikům bude většinou vyhovovat průkopnická organizace, kde dominuje jednoliniový systém uspořádání řídících vztahů.• Zavedeným (nebo) velkým podnikům v případě, že je pro ně charakteristická menší intenzita změn okolí, jíž...