Ekonomie otázky

Výdaje domácností na spotřebu jsou fcí …

­ Výdaje domácností na spotřebu jsou fcí jejich disponibilního důchodu. Disponibilní důchod se dělí na spotřebu a na úspory.­ na základě svého základního psychologického zákona definoval K sklon ke spotřebě jako klesající fci důchodu:...

­ Ekonomické důsledky míru

­ vyjadřuje názory a výhrady vůči politice spojenců poraženého Německa­ Revize smlouvy­ reakce na předchozí dílo, ukazuje se, že měl s preparacemi pravdu, analýza ek. problémů spojených s preparacemi­ Traktát o peněžní reformě­ psána...

­ Keynesův přínos k rozvoji ekonomie

­ jeho původní makroekonomické úvahy se nesly v tradici cambridgeské školy (zejm. jeho verze kvantitativní teorie peněz)­ později zdůvodňoval potřebnost státního intervencionismu v podobě měnové a rozpočtové politiky, nikdy úplně neopustil základní filosofii liberalismu.­...

Závěr:

– po klasice vznikají 2 směrya) s monitoristickou teorií hodnoty – RŠb) s dualistickou koncepcí hodnoty NŠ– NS je výrazně mikroekonomicku– sdíleli Sayův zákon trhu– oživení neoklasicismu nastává v 70. letech 20. stol. (monetarismus)...

otec prof. logiky a politické ekonomie, …

­ otec prof. logiky a politické ekonomie, matka jedna z prvních žen, které vystudovaly Cambridge, byla starostkou ­ 1897 – absolvoval střední školu v Eatonu (vynikal v M, F, sportoval)­ 1902 – začíná studovat...

– FRIEDRICH A. VON HAYEK

– Nejvýznamnější představitel liberalismu 20. století– Společenská koordinace a rozptýlená znalost– H. se zabýval významem tržního systému, tržních cen a peněz pro společnost s rozvinutou dělbou práce. Rozlišil dvě historická období. První nazval primitivní...

– JOSEPH A. SCHUMPETER

– Teorie podnikatele– Teorie ekonomického vývoje– Pro S. je opravdový podnikatel člověk, svého druhu – zosobněný novátor. Je to člověk se schopnostmi vnášet do zavedených stereotypů misesovského „kruhového hospodářství“ inovace, které narušují tyto stereotypy....

– B. měřil velikost kapitálu průměrnou …

– B. měřil velikost kapitálu průměrnou výrobní periodou. Průměrnou výrobní periodu lze vyjádřit vzorcem K/I, K – celková zásoba kapitálu (s přihlédnutím k míře jeho opotřebení), I – roční investice, nutné na obnovu tohoto...

– teorie imputace

– W. odmítl jak Mengerovo, tak Böhm-Bawerkovo řešení problému amputace, protože se zjevně uchylovala k neoptimálním výrobním kombinacích statků vyšších řádů.– W. si uvědomoval, že jediné adekvátní řešení problémů amputace (za podmínek zachování optimálních...

– Praxeologie

– Základní problémy národního hospodářství– Lidské jednání– M. chápal ekonomii v praxeologickém významu – ekonomie není vědou samou o sobě, ale je integrální součást obecné vědy o lidském jednání čili praxeologie. Člověk jedná a...